Från industristad till kunskapsstad

Per Olof Hallin
Professor i kulturgeografi, Malmö högskola

Det är ganska fantastiskt att Malmö har skapat en ekologiskt hållbar stadsdel på Kockumsområdet, som var en så central del av industristaden Malmö. Det är en enastående omställning, som också har väckt uppmärksamhet internationellt.

Jag jobbade på Kockums som plåtslagare mellan 1974 och 1980. Min arbetsplats var Hall 5, en imponerande byggnad med ett enormt tak som sköts åt sidan när sektionerna lyftes ut av en bockkran för slutmontering i dockan.

2001 återvände jag till Kockumsområdet för att vara med och bygga upp institutionen Urbana studier på Malmö högskola. Det var fascinerande och märkligt att stå på platsen för raststugan vid Hall 5 och tänka på allt som har hänt på bara ett par decennier.

Västra hamnen är en stark symbol för det lyft som Malmö har genomfört. Men tanken var nog att ett förändrat näringsliv och en image som hållbar stad i världsklass skulle leda till fler arbetstillfällen även för dem som bor i mindre gynnade områden. Den utmaningen kvarstår.


• Västra Hamnen är ett världsledande exempel på en ekologiskt hållbar, tät innerstad. Det startade med bomässan Bo01. Med utbyggnaden av Flagghusen och nu kvarteret Fullriggaren har hållbarhetsaspekterna blivit ”mainstream”.

• Industrikrisen i Malmö kulminerade under nittiotalet då vart fjärde jobb försvann. Idag arbetar över 9000 personer i Västra Hamnen inom flera olika branscher.

In English

    

To receive our newsletter via email
please send us your email address
All content © Hard Rain Project 2006–2019 unless otherwise stated
Website developed by MediaPie