Vad Malmö gör

Foto: Henrik Saxgren
Intervju: Mikael Ringman


Byggandet av hållbara städer är en global utmaning. Malmö ligger i framkanten inom hållbar stadsutveckling och kan bidra till att lyckade exempel på omställning lyfts fram och sprids. År 2030 ska hela Malmö försörjas av 100 % förnybar energi.

Redan idag har Malmö Sveriges största vindkraftsanläggning. I Malmö finns även stora satsningar på solenergi och biogas. Malmö ska bli världsbäst på hållbar stadsutveckling. Det kräver att vi är många som arbetar mot samma mål. Det är den gemensamma drivkraften bland Malmöbor, näringsliv och föreningar som för arbetet framåt. I denna utställning lyfter vi några goda exempel på vad som görs i Malmö.

Producerad för Malmö stad av Hard Rain Project
malmo stad
www.malmo.se

In English

  

To receive our newsletter via email
please send us your email address
All content © Hard Rain Project 2006–2019 unless otherwise stated
Website developed by MediaPie